Apie

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai:

  1. Vilnaus Gedimino technikos universitetas. Magistro diplomas. Elektros inžinerijos magistro laipsnis.
  2. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir ypatingo statinio specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas. Statiniai: negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: elektros (110kV įtampos), vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai. Darbo sritis: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Atestato Nr. 31995
  3. Ypatingo statinio projekto dalies vadovas ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: elektrotechnika (iki 110kV), procesų valdymas ir automatizacijos. Atestato Nr. 31995
  4. Energetikos darbuotojo pažymėjimas 2015-02-13 Nr. EDAS 2015-02-66. UAB „Tuvlita“. Veiklos sritis: elektros įrenginių eksploatavimas. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Vadovauti elektros be įtampos apribojimo eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, montavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

Moksliniai straipsniai

  1. Improvement of Precise Angle Control System 2010 m.
  2. Mechatroninės kampų matavimo sistemos tyrimas ir tobulinimas 2010 m.
  3. Accuracy enhancement of angular positioning drive

Veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą Nr.473048

Parašykite komentarą