Apie

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai:

  1. Vilnaus Gedimino technikos universitetas. Magistro diplomas. Elektros inžinerijos magistro laipsnis.
  2. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir ypatingo statinio specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas. Statiniai: negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: elektros (110kV įtampos), vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai. Darbo sritis: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Atestato Nr. 31995
  3. Ypatingo statinio projekto dalies vadovas ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: elektrotechnika (iki 110kV), procesų valdymas ir automatizacijos. Atestato Nr. 33802
  4. Energetikos darbuotojo pažymėjimas 2017-12-13 Nr. EDAS 2017-12-35. UAB „Tuvlita“. Veiklos sritis: elektros įrenginių eksploatavimas. Energetikos darbuotojo kategorija: elektrotechnikos darbuotojas vykdantis darbus elektros įrenginiuose iki 400kV. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 400kV. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo AK, darbų vykdytojo AK, prižiūrinčiojo AK ir (ar) brigados nario AK funkcijas elektros įrenginiuose iki 400kV.
  5. Energetikos darbuotojo pažymėjimas 2017-12-13 Nr. EDAS 2017-12-36. UAB „Tuvlita“. Veiklos sritis: elektros įrenginių eksploatavimas. Energetikos darbuotojo kategorija: energetikos įmonės eksploatuojančios elektros įrenginius vadovas AK atsakingi už elektros įrenginių iki 400kV eksploatavimo organizavimą įmonėje. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: organizuoti elektros įrenginių iki 400kV eksploatavimą.
  6. Energetikos darbuotojo pažymėjimas 2017-02-13 Nr. EDAS 2017-12-37. UAB „Tuvlita“. Veiklos sritis: elektros energijos vartojimas. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius, organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 10kV eksploatavimą.

Moksliniai straipsniai

 1. Improvement of Precise Angle Control System 2010 m.
 2. Mechatroninės kampų matavimo sistemos tyrimas ir tobulinimas 2010 m.
 3. Accuracy enhancement of angular positioning drive

Veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą Nr.473048

Parašykite komentarą